به گزارش رابطه ها عمومی فیاپ در ایران، در همین جشنواره عکس «میسل» از مهدی زابل عباسی مدال نقره فیاپ و عکس «بردباری» از وی مدال طلا سالن، عکس «دست» از علی سامعی مدال برنز فیاپ، عکس «سایه یک مرد» از شاخه وان عثمانی مدال نقره BPS (انجمن عکاسی بنگلادش)، عکس «استاندارد» از امیدرضا پورنبی تقدیر SSS (انجمن عکاسی در ترکیه)، عکسهای «چتر» از سید احسان مرتضوی و «حرکت» از محمد استکی روبان FIP (انجمن عکاسی هندوستان) را به دست آوردن اتلیه نورا قزوین کردند. در این جشنواره که تحت لحاظ فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و PSA برگزار شد، آثاری از عکاسان کاربر کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) شامل سید احسان مرتضوی، سید رضا جوادی، شاخه وان عثمانی، محمد استکی، علی ثقفی، مهدی زابل عباسی، امیدرضا پورنبی، علی سامعی، میرعلی پرندک، احمد سامعی، آرلن کشیشیان و محمد علیزاده خوشحال پذیرفته شدند. همین فدراسیون به تیتر عضو اجرایی مهم مؤسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارااست که تعداد آنان به بیش از ۹۰ مؤسسه ملی در ۵ مجموعه کشور ها میرسد. نیکون توانسته می باشد که طراحی دوربینهای DSLR خود را نیز اصلی بهبود کلی روبرو نماید و مشاهدهی یک دوربین فول کادر جذاب در همین حوزه میتواند زیاد جذاب باشد. البته همگی امکانات گفته شده اساسی قیمت به نسبت گزاف ۲۰ دلار در سال قابل استفاده خواهند بود؛ اگر چه نسخه بدون پول همراه حیاتی بعضا محدودیتها نیز منتشر شده است. اولیه عکس مستمر دنیا در سال ۱۸۲۶ (برخی منابع می گویند ۱۸۲۷) بوسیله ژوزف نیسه فور نیپس در فرانسه گرفته شد. عکاسی صنعتی در منزل، عکاسی صنعتی، عکاسی از محصول، عکاسی تجاری یا این که عکاسی تبلیغاتی یا هر نام دیگری که به این سبک از عکاسی می دهیم، هدف پایانی عکاس از گرفتن عکس ارائه کالا یا این که خدماتی برای فروش بیشتر است. اصول عکاسی معماری استفاده از در دست گرفتن پرسپکتیو اهمیت تاکید بر خطوط عمودی است که غیر همگرا (موازی) هستند. انجمن ملی عکاسان جمهوری اسلامی ایران برآیند تاریخی تلاشهای حرفه ای در زمینه عکاسی سرزمین است که مؤسسان آن از در میان قشر علم آموزی کرده و تجربه اندوخته همین حرفه در حوادث اجتماعی سه دهه اخیر برخاسته اند و براساس این تجربه تاریخی نگاه آنان متمایل به معنا گرایی اجتماعی بوده و مصمم است اهمیت جهت دهی علمی عکاسی در سطح مرزوبوم نظام دیداری شهروندان را در سامانههای فرهنگی رخ دهد و روندی از درخواستهای آرمانی برای رسیدن به نگاهی نو در در میان نسلهای حاضر و آتی داشته باشد. در این مطلب بهترین گوشیهای سالهای آخر که از حیث دوربین در سال 2022 حرفی برای گفتن دارند، آورده شده است.

ایندکسر