همین تجمع باعث می شود که نوک پستان متقاون باشد و احساس سفتی و انطاف پذیری در آن تولید شود. البته وقتی که همین خلل آنگاه از بلوغ شکل می دهد، می بایست داروهای مختلفی که استفاده می شود تعویض یا این که متوقف شده و بیماری راستا ای که موجب تولید این خلل شده میباشد را درمان کرد. داروی کلومیفن معالجه دیگری برای ژنیکوماستی است که می اقتدار از آن به مدت ۶ ماه استعمال کرد. ممکن میباشد دیدن نتایج کامل فعالیت جراحی زیبایی سینه در بین ۶ تا ۹ ماه ارتفاع بکشد به این خاطر ورم یکی از از عوارض اهمیت این فعالیت خواهد بود که جای نگرانی ندارد و خیلی زود از بین بردن میشود. درصورتیکه ژنیکوماستی، در سن بلوغ ایجاد شده باشد، نیازی به معالجه ندارد و همین عارضه آن‌گاه از گذشت ۶ ماه از فی مابین می رود. تمایز متعددی بین مشکل بزرگ شدن بافت پستان در مردان و سرطان پستان وجود دارد. این دارو نمی تواند کل بافت طولانی تر را از در میان ببرد. در همین شیوه بافت اضافی برداشته می شود. جایگزینی تستوسترون در مردان مسن مبتلا به کمتر تراز تستوسترون می تواند مفید باشد. تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن (SERM) تاموکسیفن را به مراد کاهش حجم پستان در اشخاص دچار به این خلل تجویز می gynecomastia 14 years old کنند. از همین عارضه ها می توان رشد غدد پستانی، افزایش سن و نا منظم بودن ترشح هورمون ها را نام برد. همین روند چکیده از فرایند رشد می باشد و طبیعی است. ژنیکوماستی به طور معمول در هر دو پستان رخ می دهد. در صورتی که شما دچار عارضه ژنیکوماستی باشید، فارغ از هر سنی ممکن میباشد احساس نارضایتی از حالت جسمانی خود داشته باشید. اساسی همین حال، شیوه درمان در صورتی اضطراری می‌گردد که ژنیکوماستی به خودی خود بهبود نیابد و یا این که سبب درد قابلتوجه، حساسیت به لمس و یا شرم شود. همین ورزشکاران به جراحی ژنیکوماستی اهمیت ترفند های خاص دارای استاندارد بالا نیاز دارند تا بتوانند دوباره برگردند و کار رشته ای خویش را از سر گیرند. غالبا بیماران ما صبح در بیمارستان بستری می شوند تا غروب جراحی انجام می شود و یک سری از آن ها می توانند مرخص شوند.

ایندکسر