چه اتفاقی می افتد که بقایای فضایی به زمین سقوط می کند؟مرحله اصلی موشک چینی Long March 5B قرار است طی چند روز آینده بازگشتی کنترل نشده به جو زمین داشته باشد.


منبع: khabar-bazi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*