به عبارت دیگر ازلحاظ صلاحیت قانونی، نماینده قانونی کارشناس نداریم و هرمورد از وکلای دادگستری میتوانند پس از اخذ پروانه فارغ از حصر در تمام موضوعات قبول وکالت نمایند. در اوایل وکیل پرونده «مه آفرید خسروی» شخص دیگری بود که او استعفا اعطا کرد و در غایت غلامعلی ریاحی وکالت این پرونده را به عهده گرفت. ریاحی چندی آن گاه اعلام کرد که خانم فائزه هاشمی از این اتهام تبرئه شد. حساس همین هم اکنون بایستی به همین نکته هم توجه کرد، که ملزم نمودن وکیل به اطلاع نباید منجر این فرمان شود، که نماینده قانونی آزادی خویش را از دست بدهد خیر بخاطر مراقبت جواز عقد، بلکه به همین دلیل که عدم قابلیت استعفا یا مشروط کردن آن به حالت باعث دایمی شدن وکالت می‌گردد و همین خلاف آزادی انسان میباشد. خرمشاهی اکثرا وکالت پروندههای طاقت فرسا را بر عهده می‌گیرد و تا جایی که بتواند دارای مصاحبههای متعدد پروندههایش را رسانهای میکند. مهارت ، بضاعت و توان و شهرت برای پرونده های دشوار بسیار مهم است علی الخصوص وقتی که به باز‌نگری ، دادرسی ، حل و فصل و یا این که سعی در گزینه مسئولیت دولتی می پردازیم. دادخواستی که به دیوان ارائه می شود باید اهمیت ضوابط خاصی باشد و مقررات رسمی در آن رعایت شود، مراجعه به کارشناس حقوقی کمک می کند که اشخاص دادخواست محکم و مستندی را تهیه و تنظیم نمایند و به همین ترتیب مقدار برد خویش را در مسیر رسیدگی به پرونده ارتقا دهند. امیدوارم اعضا و اشخاصی که به این سایت و صفحه مراجعه می نمایند بتونن بهترین استفاده را داشته باشند. فائزه هاشمی در سال 90 به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از برخی دستمزد اجتماعی محکوم شد که این محکومیت خویش را در زندان سپری کرد. در سال 88 حجاریان به اتهام مبادرت درمقابل امنیت داخلی دستگیر شد و در ارتفاع فرآیند تحلیل این پرونده، ریاحی به دلایل نامشخص از وکالت او کنارهگیری کرد. مطبوعات: غلامعلی ریاحی پرونده وکالت بخش اعظمی از پروندههای مطبوعات توقیف شده را به عهده داشته است. خرمشاهی عمده پروندههای مربوط به اعدامهای خبرساز، به خصوص در راستا زنان و کودکان تحت 18 سال، را برعهده گرفته و در رسانهای شدن آن‌ها هم نقش مهمی ایفا کرده است. نماینده قانونی بخش اعظم پروندههای جنجالی ده سال 70 و 80 بود. وکیل دادگستری چه کسی است؟ عبدالصمد خرمشاهی متولد 1328 قزوین، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان و فعال دستمزد بشر و یک وکیل خوب در تهران است. نماینده قانونی مبنا یک دادگستری عالی در وهله نخستین میبایست از تجربه، توانمندی، تعهد و سابقه به اندازه برخوردار باشد. یک نماینده قانونی با چه وظایفی است؟ وکیل ملزم هست در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننماید. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد وکیل کاردان کرج لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر