هر چه تعداد اکسترودر ها عمده شود سختی متاع فراتر رفته و به تناسب بها خط نیز بالاتر می رود . به امداد طرز سلوکا می قدرت نمونه ای اصلی سطح سخت تر، ظاهری بهتر، خواص ضربه ای فراتر و سختی بیشتر تولید نمود. می توان گفت هر چه میزان مقدار دشواری سطح ورق بیشتر باشد میزان مرغوب بودن ورق نیز فراتر است. علاوه بر همین یکی از دیگر از چالشهایی که در بعضا مورد ها موجب نارضایتی مشتریان بوده، ناچیز بودن دشواری و پیچخوری ورقها می باشد و این در شرایطی میباشد که در ورق فومیزه PVC از مواد Impact modifier CPE جهت ارتقا استحکام و سختی استعمال میگردد که در حال حاضر موانعی بر سر واردات این متاع به مرز و بوم وجود دارد. در همین تراز فشار داخلی قالب از میزان ۲۰۰ psi به مقدار بیش از ۱۶۰۰ psi ارتقا پیدا میکند. این ورق ها جای خویش را در صنعت دکوراسیون داخلی به لطف پیدا کرده می باشد و ایجاد انواع کابینت آشپزخانه، قفسه بندی، پارتیشن بندی و مورد ها شبیه آیتم به کارگیری قرار می گیرد. ممکن است دارای خویش بگویید استفاده از چوب طبیعی منجر از در میان رفتن طبیعت می شد، چرا به جهت ام دی اف ها به دنبال جایگزین بودند؟ در مرحله دوم، قالب مجدد گرم شده و به دمای تقریبی ۹۳-۱۲۰ سکو سانتی گراد می رسد. سپس قالب گرم شده و جداسازی برهان پف زا و ذوب PVC به طور هم‌زمان شکل می دهد. تفاوت آن ها در اسکرو و اکسترودر و قالب های آن ها می باشد. به عامل سردسازی مذاب، شتاب پرورش سلول ها در تراز پلیمر ورق فومیزه همدان محدود می گردد. طرز تولید همین فوم ها شبیه ساخت فوم های سلول باز می باشد، اساسی همین تفاوت که در همین طریق نیاز به فشار بالا بوده و روند در دو مرحله قابل انجام می باشد. فوم های ساخته شده از PVC دو گونه می باشد: فوم اساسی سلول باز و فوم با سلول بسته. هر دو خط ساخت تقریبا یکسان است. توزیع دانسیته¬ی پروفیل تنظیم شدن به وسیله روش سلوکا دارای توزیع حجمی در طریق فوم شدن آزاد متفاوت می باشد.در این شیوه می اقتدار صفحه ای کلیدی پوسته مشقت بار و هسته ای کلیدی حجمی ذیل ایجاد نمود. پس در نتیجه متاع بدست آمده از این روش اهمیت توزیع دانسیته فومی نسبت به عرض مثال بوده و اهمیت پوسته ایی با تراکم بالا و ضخامت قلیل می باشد .از همین طرز برای ایجاد لوله ها ، ورقه ها و بعضا پروفایل های معمولی استعمال می شود.

ایندکسر