هیدروکسید پتاسیم خالص را می اقتدار از واکنش هیدروکسید سدیم کلیدی پتاسیم ناخالص به دست آورد. به کلمه دیگر این دو ماده اهمیت از دست دادن هیدروژن ، گرما ساخت می کنند. اهمیت همین وجود ، به عامل ارزش ارزان خیس سود سوز آور ، تولید کنندگان از آن به مقدار بیشتری به جهت ایجاد صابون و دیگر مواد شوینده استعمال می کنند. هیدروکسید پتاسیم نسبت به هیدروکسید سدیم قدرت بازی بیشتری دارد و به مقدار بیشتری در آب حل می شود. وقتی پتاسیم هیدروکسید در آب حل شود یا این که اصلی اسید خنثی شود، میزان قابل توجهی گرما آزاد می کند. کاربردهای متعددی در صنعت دارااست و اهمیت ترین کاربرد آن خنثی سازی اسیدهاست. هر دو ماده به شکل جامدی سپید رنگ کلیدی خاصیت کار کشته قلیایی میباشند که خورندگی زیادی دارند. سود سوز آور شباهت زیاد متعددی به هیدروکسید پتاسیم دارد. هیدروکسید پتاسیم ترکیبی سفید رنگ کلیدی قدرت بازی فراوان بالا میباشد که کلیدی فرمول شیمیایی KOH نشان دیتا می شود و مهم نام های هیدروکسید پتاسیم، پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک نیز شناخته می شود. در حجم صنعتی ، هیدروکسید پتاسیم بیش از سه برابر گران تر از سود سوز آور است. واکنش پتاسیم هیدروکسید اهمیت روغن ها و چربی ها در وضعیت گرم، صابون سازی نامیده می شود. بر پایه استفاده نهایی، می قدرت بازار را به کربنات پتاسیم، فسفات های پتاسیم، صابون ها و شوینده های پتاسیم، کودهای مایع و مواد شیمیایی کشاورزی تقسیم کرد. شباهت شیمیای آن ها به یک شباهت فیزیکی نیز سبب ساز می شود و اینگونه است که بصورت جامد هر دو پودر یا این که پوسته سفید هستند و در دوران حل شدن می توان از آن ها به عنوان محلول آبی به کار گیری کرد . همینطور استنشاق آن سبب ساز آسیب دستگاه تنفسی می‌گردد و منجر به بیماری آسم میشود. پتاس یک تهیه و تنظیم کننده PH خوب هست و بنابراین از آن در مزارع کشاورزی نیز به جهت تنظیم تعادل PH خاک اسیدی استعمال می شود. و هم امداد می نماید تا ماندگاری مواد غذایی ارتقا یابد. بازرگانی پرشین یوتاب حساس بیش از یک دهه تجربه، به تیتر بزرگترین واردکننده تخصصی گونه های مواد اول غذایی و مواد نخستین غیرخوراکی در جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. استعمال از سود پرک در ایجاد هیومیک اسید ، موجب ایجاد نوع سدیمی آن شده و در صورتی که از پتاسیم هیدروکسید به جهت استخراج آن به کار گیری شود ، هیومات پتاسیم یا این که اسید هیومیک پتاسیم دار ساخت می گردد که برای تامین پتاسیم گیاهان به عنوان یک ماده واجب هم موءثر خواهد بود ولی ارزش بالاتری نسبت به مدل ساخت شده مهم کاستیک سودا دارد. در اینجا عمده به بررسی وب تارنما هیدروکسید پتاسیم ویکی پدیا.

ایندکسر