در واقع همین چند ماه پیش مینیمم امتیاز 445 بود که الان به 450 رسیده است. دریافت اقامت کانادا از نحوه اکسپرس اینتری در واقع خاص به افراد ماهر، متخصص و حرفهای می باشد که به عنوان یکی از بهترین روشها محسوب میشود. به جهت استعمال از این طرز متقاضیان یا این که می بایست ورزشکار حرفهای (مربی، بازیکن و…) بوده، یا در حوزههای فرهنگی و هنری مشغول به عمل باشند، و یا این که در جایگاه رئیس و ایجاد منابع باشند. به طور کلی این طور می قدرت گفت که از منظر قانون و ماده های قانونی موجود در این زمینه، هیچ گونه محدودیتی برای ترانسفر شدن یک بازیکن رشته ای به یک مرز و بوم دیگر وجود ندارد. بعضی از این سازمانها از طرح های کارآفرینان خمایت مالی نیز می کنند. برخی از مدارک واجب به جهت مهاجرت به کانادا، مهم دقت به نحوه انتخابی جهت مهاجرت گوناگون است. پیداکردن بهترین خط مش مهاجرت به کانادا یکی از از بزرگترین چالشهای اشخاصی میباشد که قصد مهاجرت به همین میهن را دارند. در ادامه شرایط حتمی و برنامههای مرزو بوم کانادا را به جهت اعطای ویزای کاری به افراد، تفسیر خوا هیم داد. به طور کلی روشهای مسافرت به مرزو بوم کانادا به یکسری مدل کلی تقسیم شده که هر یک از وضعیت یگانه خود برخوردار میباشند، که در ادامه به طور کامل به تفسیر آن خوا هیم پرداخت. حداقل نمره گویش گزینه قبول نیز برای روشهای مهاجرتی مختلف متعدد است. لازم به ذکر می باشد که در همین شیوه اشخاص بر مبنا ویژگیهای شخصی از قبیل سن، میزان تحصیلات، سوابق و دیگر موارد، در دو تراز امتیاز بندی خواهند شد. راههای گوناگونی جهت سرمایه گذاری در مرزوبوم کانادا وجود دارد، از قبیل کارآفرینی، استارتاپ، سرمایه گذاری استانی و خرید بیزینس. به عنوان نمونه برای علم آموزی در کانادا میبایست مدارکی از قبیل گواهی تحصیلی، ریزنمرات و نامه پذیرش دانش کده را ارائه نمود. آن‌گاه از ساخت پروفایل اکسپرس اینتری، پروندهتان تشکیل می گردد و میتوانید درخواست مهاجرتتان مهاجرت به کانادا اساسی سرمایه گذاری را ثبت کنید. به این سطح انتظار اصطلاحا Pool یا استخر گفته میشود. سفر به کانادا از روش ازدواج نیز به عنوان سادهترین نحوه برای سفر و همچنین دستیابی به اقامت این مملکت محسوب میشود. راههای سفر به کانادا 2022 و تعیین مناسبترین شیوه همواره یکی از مهمترین دغدغههای متقاضیان در این خصوص بوده و هست. در اولین تراز می بایست از فن تحصیلیتان مطمئن شوید و شاخه آن را گزینش کنید. متقاضیان خواهند توانست بر اساس امتیاز بندی این سیستم، امتیاز واجب را در سطح نخستین و سطح دوم به دست آوردن کرده و برای خویش و خانواده خویش اقامت دایم همین کشور را اخذ نمایند.

ایندکسر