در سال 1970 بنای او‌لین ساختمانی که در آن از سیستم دیوار برشی فولادی به کار گیری شده بود به انتها رسید. چندان عاقلانه وجود ندارد که برای مثال قدمت گزیده از سازه را برای ۵۰ سال تمدید نماییم در حالی که فنداسیون آن فقط ۱۰ سال دیگر عمر خواهد کرد. FRP از مواد پلیمری این دسته ورق های پلیمری که به جهت تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی امروزه به رخ همگانی به کارگیری می شود ظرفیت باربری تیرها و ستونها را بدون افزایش قابل اعتنا وزن افزایش می دهند. گونه الیاف مورد استفاده: اگر‌چه به طور معمول الیاف کربن برای مقاوم سازی به کار می روند، ممکن است در مواردی انواع دیگری از الیاف هم به فعالیت روند. • برای اتصال بادبند یا پانل فلزی به فریم بتن مسلح، از ملات یا بتن و میلگرد اتصال که در بدنه قاب کارگزاری شده استعمال می شود. تصویر ۲٫ کوتاه کردن دهانه می تواند در خیلی از موارد مثل این پارکینگ اقتصادی و مفید باشد. تصویر ۱ نشاندهندهی پروژهی ناموفق تعمیرات بتن است. انجام نشدن همین فرآِیند منجر به وجود وارد شدن وضعیت سخت و در عین حالا رایجی است در آن تعمیرات بایستی تعمیر گردند. قسمت تعمیری تنها یک‌سری ماه پس از تعمیر اولیه، ورقه کاغذ شده است. یک عدد از شیوه های مقاوم سازی ساختمان های بتنی، به کار گیری از ژاکت (پوشش) بتنی، پیرامون المان های مختلف از جمله دیوار برشی، ستون و تیر می باشد. با اعتنا به همین دستور که سرزمین ما در یکی از بخش ها زلزله نه جهان واقع می باشد و هر ساله شاهد به قوع پیوستن چند زلزلهی کوچک و تبارک در نقاط مختلف مملکت هستیم، همین استدلال هنگامی به یک خطر بزرگ تبدیل میگردد که ریشترهای زلزله بزرگ باشد، البته به علت کهنه و فرسوده بودن ساختمانها در اکثری از نقاط سرزمین به خصوص نقاط محروم حتی ریشترهای ریز نیز خرابیهای متعددی به توشه میآورد. متاسفانه اکثری از سازه های موجود بر مبنای آئین نامه ها و استانداردهایی که در قبلی تدوین کردن شده هست ساخته شده اند. به علاوه، مقاطع متغیر دال دارای استعمال از میلههای FRP کربنی مهم به کارگیری از چسب شیمیایی درون روزنهها مقاوم سازی شد. همین روش مناسبتر بود، زیرا از آسیب به المانهای تسلیح خودداری شد. سیستمهای FRP المانهای تسلیح کنندهی پرمقاومت و سبک وزنی هستند، که به رخ ورقهایی به ظرافت کاغذ؛ لمینتهای رشته رشته و یا این که میلههایی که اصلی چسب اپوکسی وجود دارا‌هستند و به جهت ارتقاء گنجایش باربری به سازه بیشتر میشوند. این سیستمها قبلا در صنعت های هوافضا، خودروسازی و تجهیزات ورزشی گزینه استعمال قرار گرفتهاند و حال در تبدیل شدن به یک تکنولوژی معمول برای بهبود سازههای بتنی هستند. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم مقاوم سازی تیر بتنی با frp لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر