همین در دست گرفتن کننده عموما (بسته به مدل کاربری، نیکی لزوما ) با یک سوییچ ری ست هست. پرشر سوئیچ دیافراگمی : در این گونه پرشر سوئیچ از یک دیافراگم فلزی یا این که پلاستیکی به جهت فعال یا غیر فعال سازی سوئیچ استفاده میشود. پرشر سوئیچ لوله بوردونی : در همین گونه پرشر حساس به کارگیری از لوله فلزی به اسم (بردون) و کلیدی انتقال فشار از سیال به سوئیچ باعث خاموش و واضح شدن پرشر سوئیچ روغن داغ سیستم میشود. در دست گرفتن کننده فشار پایین، هنگامی که فشار سیستم برودتی در قسمت اواپراتور بیش از حد معلوم زیر رود فعالیت کرده و کمپرسور را متوقف میکند. به عبارت دیگر ، در کمپرسورهای پیستونی اصولاً پرشر سوئیچ می تواند به طوری اتوماتیک وار کار کند و درصورت رسیدن فشار مخزن به مقدار حد نصاب زیر (معمولاً 6 بار) ، الکتروموتور را روشن کرده و کمپرسور را به فعالیت اندازد . وجود هوا یا این که دیگر گازهای غیر تراکمپذیر در سیستم کمپرسور – از گزاره مواردی هستند که سبب افزایش فشار در چرخه تبرید میشوند. در دست گرفتن کننده ها در سیستم های تبرید صنعتی نظیر فریزر ها، سرخانه ها جهت حفظ میوه و مواد پروتئینی شامل گوشت و مرغ و ماهی آیتم پرشر سوئیچ حرفه پکیج به کارگیری قرار میگیرند. وظیفه پرشر سوئیچ در دست گرفتن فشار می باشد تا در صورت وصال فشار سیستم به یک حد و مقدار تهیه و تنظیم شده، سیستم تبرید را خاموش یا این که روشن کند و از زخم های وارده به سیستم تبرید و قطعات آن خصوصا کمپرسور دوری شود. در اختیار گرفتن کننده فشار بالا، زمانی که فشار سیستم در نصیب کندانسور (خط دهش کمپرسور) بسیار شود فعالیت میکند. این که همین تجهیز چطور و پایین اثر گذاری چه جریانی است که از میزان ظریف فشار در درون سیستم آگاه شده و تراز امنیت سیستم را تامین می نماید، نوع بندی ها در انواع پرشر سوئیچ هیدرولیک را مشخص و معلوم خواهد کرد. پرشر سوئیچ یک عدد از قطعات کلیدی و کاربردی در پمپ به شمار میرود، که وظیفه آن در دست گرفتن و تهیه میزان فشار دستگاه، وقتی که روشن و خاموش می شود، را برعهده دارد و اساسی بکارگیری این قطعه در پمپ خانگی دیگر خبری از افت فشار یا این که بالا و زیر رفتن فشار آب نخواهد بود. مثالی که در بند قبل زدیم، اگرچه کوتاه بود البته میتواند به شعور شیوه عملکرد سوئیچ فشار یاری کند. عملکرد آنها بر پایه فعال سازی سوئیچ الکتریکی (SPDT) در مقدار فشار داده شده، خواهد بود. به طور معمول همین قطعه کنترل کننده در خط مکش کمپرسور وصل مى شود.

ایندکسر