بروس وین نمیتوانست برای مدام در قالب بتمن کار کند. چنانچه در آتی نزدیک روز تولد طفل شما می باشد، می توانید حیاتی خرید همین متاع شگفت انگیز یکی از بهترین جشن تولدها را برای طفل خود برگزار نموده و او را به یک عدد از دوست داستنی ترین دلیر ها در دربین دوستان خوب خود تبدیل کنید. لباس بتمن که حساس الگوبرداری از خفاش طراحی شده به او یاری می‌نماید تا تواناییهای خود را تکمیل کند و بهبود ببخشد. یکی از دیگر از گجتهای مشهور بتمن، بترنگ نام داراست که از آن‌ها مانند شمشیر به کار گیری میکند. دیک گریسون در طی همین سالها، عنوانهای زیادی گرفته است؛ مثل رابین (در ابتدا)، نایت وینگ و سروان ۳۷. همانطور که در گزینه بالا هم گفته شد، در طی ماجرای Battle for the Cowl اعضای خانواده بتمن بر سر این سرگرم بودند که چه کسی می بایست این نقش را در اختیار داشته باشد. همانطور که فراتر هم گفته شد، سپس از گذشت مدتی، زمانیکه تری جان خویش را از دست میدهد، گروه دریک تبدیل به بتمن بیاند شد. اولینبار آن‌گاه از کار جین پاول البته بود؛ آن نیز زمانیکه به بتمن و رابین کمک کرد تا حالت پیش آمده را به پایان برسانند. بروس وین زمانیکه به زمان اختصاصی به خودش بازگشت، هویت و نقش بتمن را باری دیگر در اختیار گرفت و دیک گریسون هم به به عبارتی نقش نایت وینگ خویش بازگشت. ولی در این گیر و دار، جیسون سوای این که کسی متوجه شود، هویت بتمن را در اختیار گرفت. این خط داستانی Prodigal اسم داشت.با این‌که کمر شکسته شده بروس وین بهبود پیدا کرده بود، البته تصمیم داشت که همچنان به هویت بتمن بازنگردد. داستان همین قسمت، ۱۵ سال آن گاه از زمان هم اکنون جریان داشت؛ برههای از آتی که در آن دیمین وین هویت و لباس بتمن را در اختیار گرفته بود؛ آن هم بعد از این که بروس وین از دنیا رفت. بنابراین شما می توانید اصلی مراجعه به دکان های لباس بتمن فروشی این آرزوی پهناور نوباوه خود را به طراح لباس بتمن به وقوع پیوستن برسانید. ست لباس های بتمن را می توان بهترین تعیین برایتان دانست چرا که اهمیت خرید کردن این ست فرزندتان حساس همین را خواهد داشت که به یک بتمن تبدیل شده میباشد و بی شک و تردید حس مهربانی هم خواهد داشت. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم لباس خانگی بتمن لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر