در نوزادان تازه متولد شده، ژنیکوماستی ناشی از وجود هورمون استروژن مادر است. هر چند که به طور معمول در مقادیر یه خرده مقدار استروژن در بدن مردان وجود داراست در صورتی این مقدار از حد طبیعی بخش اعظم باشد، می تواند باعث ژنیکوماستی شود. هنگامی که بدن شما از تغذیه کافی محروم است، مرحله تستوسترون کاهش می یابد در حالی که سطح استروژن ثابت میباشد و چنین موردی سبب عدم تعادل هورمون های جنسی می شود. دکتر شما احتمالاً می تواند تشخیص دهد که این ژنیکوماستی اراک جمع سرطان است. ممکن میباشد دکتر تستهایی را برای فهمیدن این مسئله انجام دهد. در این زمان لازم می باشد دلایلی که شخص از عمل جراحی برای درمان استعمال میکند، بهطور دقیق مشخص شود. نهایتا زمانی که برای این جراحی نیاز است بین یک الی دو ساعت هست که کلیدی دقت به میزان برداشتن بافت مختلف است. غالبا هنگامی ژنیکوماستی ایجاد میشه که بعد از مدت زمان بلوغ در آقایون، رشد سینهها متوقف نمیشه و به مرور ژنیکوماستیو ایجاد میکنه. احساس درد در سینهها میتواند یکی از دیگر از نشانههای همین بیماری باشد. در حدود نیمی از اشخاصی که تحت درمان با دیالیز هستند به علت تغییرات هورمونی ، ژنیکوماستی را تجربه می کنند. بعضا از بیماری ها سبب ساز پیدایش ژتیکوماستی می شوند که پزشک روناک فرهنگ وتمدن جراح عمومی بعضا از این موردها را ابلاغ می کنند. بعضا از تومورها، مثل موردها مربوط به بیضه، غدد فوق کلیوی یا این که غده هیپوفیز، می توانند هورمون هایی ایجاد کنند که تعادل هورمون مرد و زن را تغییر و تحول می دهد. بخش اعظمی از جراحان پس از جراحی از درن استعمال می کنند تا احتمال تجمع مایعات را کمتر دهند. دقت داشته باشید کاهش از ۵% بیماران ممکن است به معالجه ثانویه برای تصحیح مشکلات ظاهری یا این که خارج کردن بافت مازاد مانده در حیطه سینه نیاز پیدا کنند. از داروهای غیر مجاز به کار گیری نکنید؛ داروهایی مثل استروئیدها (که متاسفانه سوای مشورت دکتر معالج یا این که متخصص مربوطه، بین ورزشکاران مصرف شده و عوارض بدی را برای آن ها در پی خواهد داشت)، آندروژن، آمفتامین ها و هروئین می توانند منجر پیدایش ژنیکوماستی شوند. احتمال دارد نه. سرطان پستان در مردان ژنیکوماستی اراک نایاب است. به طور عمده تستوسترون صفات مردانه مثل جمع عضلانی و موهای تن در مردان و استروژن صفات زنانه از جمله پرورش سینه ها راکنترل می کند.

ایندکسر