موسسه صحبت اخیر که از سال 1390 کلیدی رئیس مدرس عبدالرضا منتظری آغاز به کار گسترده در راستا کنکور کرده است از برگزیدگان موسساتی می باشد که منابع آن سال هاست مورد به کارگیری جايگاه برتر ها قرار می گیرد و هر ساله تعداد متعددی از سکو برترهای این موسسه دارای حضور در برنامه های تلویزیونی از تاثیر پکیج های همین موسسه در موفقیت این علم آموزان و یاری مشاوران و اساتید این موسسه سخن می کنند. امروز در عالم بهدلیل کهنه شدن زبان تقریباً ارتباط زبانی حیاتی ادبیات و زبان شکسپیر انقطاع شده می باشد اما در مقاطع گوناگون تحصیلی و سنی آثار شکسپیر سادهسازی شده و مورد به کار گیری قرار گرفته و اثرها وی زنده است. دهخدا در تألیف لغتنامه و امثال و حکم بیش از آنکه خواسته باشد حرف اخیر را بزند، مایل بوده هست که فعالیت را آغاز نماید و صحبت اول را بزند؛ یعنی نشان دهد که گویش فارسی به همین دسته امور احتیاج دارااست و در همین فعالیت هم فراوان حرف اخر جامع موفق بوده است. در مطلبی اصلی عنوان تدریس کامل دروس سوای حفظ نمودن اساسی سخن اخیر به طور مفصل این موضوع را تفسیر دیتا ایم. همون طور که در بخش برنامه ریزی حرف اخر اشاره کردیم یک عدد از نقاط قوت موسسه صحبت اخر همین برنامه مطالعاتی و برنامه ریزی های بی نظیری است که به وسیله اساتید برتر مرزو بوم و سکو های اولیه کنکور سال های آخر به جهت دانش آموزان تنظیم می شود. ولی در این میان تصمیم گرفتیم یکی از دوست داستنی ترین موسسات آموزشی دروس کنکور که بالغ بر 10 سال می باشد در زمینه ایجاد محصولات آموزشی فعالیت دارد را به شما دوستان خوب معرفی کنیم. زندگی دهخدا یک زندگی پرحادثه و پرفراز و نشیبی هست که ابعاد و اضلاع متفاوتی دارد؛ بخصوص در بازه جوانی. در دنیای امروز که هوش مصنوعی، فضای مجازی و دیجیتال وارد عرصه شدهاند و همگی شئون زندگی ما را در بر گرفته میباشد ما چیزی به جهت عرضه در این فضا نداریم؛ چرا که توقف دیجیتال پیدا کردیم. امروز می بایست به همین موضوع دقت نماییم که در زمینه پاسداشت زبان فارسی چه سیاست ناگذاریهایی رخ گرفته است؟ حداد عادل اهمیت اشاره به دو اثر جاودان دهخدا ادامه داد: «دو کار عظیم او که سرمایه بزرگی به جهت لهجه فارسی محسوب می‌گردد یکی امثالو حکم و یک عدد لغتنامه است. آنچه در قله شخصیت دهخدا میدرخشد عشق او به ایران است؛ این علاقه به جمهوری اسلامی ایران و عملکرد برای سربلندی و استقلال ایران باعث شده که کلیدی محمدعلی فرمان روا دربیفتد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف بیشتر در آیتم حرف آخرش م لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر