و در دیگر مواد ممکن هست ساعت ها زمان ببرد. انتخاب دسته عایق مطلوب حیاتی می باشد زیرا عمر تجهیزات بستگی به جور مواد به کار گیری شده دارد. چرخدنده شتاب سنج کیلومتر شمارها، و خصوصاً چرخک (زنجیر) تامینگ بعضی از خودروها، اثبات شده میباشد که اگر از کالا نایلون ۶۶ انتخاب شوند سالها توان عمل کردن دارند. عایق های الکتریکی اساسی فرآورده های متفاوت ساخت و در بازار عرضه می گردد که گزینش بهترین عایق به جهت هر کار، بر اساس حالت و امکانات موجود در آن انتخاب معنی عایق الکتریکی به انگلیسی می گردد. عایق الکتریکی به این معنی که چی؟ همچنین ، پارامترهای الکتریکی دی الکتریک ها تا حد زیادی به سکو تصفیه آن ها بستگی دارد. مواد عایق روی نیز رفته از نظر الکتریکی خنثی هستند، البته هرگاه ماده دی الکتریک قطبیده شود، در این شکل طلاق بارهای مثبت و منفی به وقوع پیوستن پیدا میکند. ولی در کار مقدار فراوان اندکی جریان از مواد عایقی عبور می کنند. مواد رسانا جریان الکتریسیته را به خوبی جهت دهی می نمایند ، البته امکان سوق دهی برق مواد عایق ضعیف می باشد. ممکن است این ها حیاتی توجه به یکدیگر حرکت نمایند البته در بعضی موردها معلوم موقعیتی را دارند که در شکل نشان داده شده است. در انگلیسی از واژه insulator که به معنای عایق الکتریکی است. از فلوگوپیت و مسکویت نیز به جهت عایق بندی الکتریکی به کار گیری می شود. از اندازه گیری آلرژی الکتریکی به جهت درک این‌که به چه صورت قطبش یک دی الکتریک تغییر می کند استعمال می شود. هنگامی که ولتاژ میان دو جوشنی که از شیوه یک دی الکتریک از نیز جدا شده اند به کارگرفته شده میباشد تعدادی از الکترون های آزاد که در عایق وجود دارا‌هستند از کاتد به آند سوق دیتا می شوند که این عملیات جریان رسانش (ازآند به کاتد)نامیده شده هست وتلفات توان در عایق را نشان می دهد. به این برهان هنگامی که کارگرها حیاتی وسیله ای که احتمالاً از اتصالات مرجع نیرو انقطاع شده، تماس فیزیکی دارند مناسب هست که چنین وسیله ای را دائماً یار کلیدی اتصالی نگه داشت. جرم مولکولی الیاف نایلون ۶۶ حدود (۱۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰) گرم برمول هست در حالی که برای ایجاد قطعات، چگالی مولکولی نایلون معمولاً از ۲۴۰۰۰ به بالاست. از همین نوار همینطور می قدرت به تیتر یک پوشش موقت در برابر گرد و غبار قابل به کارگیری است و می توان آن را به راحتی انقطاع کرد . همین نوار که مقاومت لطف در برابر شعله دارااست ، در درمقابل دمای متناوب و کوتاه مدت می تواند تا دمای 600 جايگاه فارنهایت مقاومت کند و می تواند به عنوان عایق الکتریکی و حرارتی گزینه به کارگیری قرار گیرد .

ایندکسر