بنابراین کف کننده های آب (امولسیون روغن در روغن) و آب (امولسیون روغن در آب) بسط می یابد. در واقع ضدکف ها، از سرریز شدن و هدر رفتن مواد دوری فروش ضد کف در تبریز میکنند. از همین افزودنی به جهت پرهیز از تشکیل فوم استعمال می شود و یا این که برای شکستن فومی که قبلاً تشکیل شده است، آن ها را به سیستم طولانی تر می کنند. ساخت کف در صنعت های متفاوت منجر کمتر بازده تجهیزات و افزایش هزینه ها می شود، به این ادله در اختیار گرفتن و اقدامات حتمی به جهت حذف همین پدیده ارزش متعددی برای صنایع دارد.. ضد کف ها مواد شیمیایی می باشند که برای دوری از تولید و تولید کف ساخته شده اند و همینطور سبب ساز شکستن کف های ایجاد شده میشوند.برای جلوگیری از ایجاد کف به مواد، ضد کف تزریق میشود و گاهی نیز برای شکستن کف تولید شده آن را تزریق مینمایند .مواد ضد کف در کل محلول پخش می‌گردد و در تمام محلول میچرخد.در بازار ضد کف های متفاوتی ساخت و عرضه میگردد . کدام جور از مواد با ضد کف هستند؟ استعمال از ضد کف کف روغن همینطور سبب ساز به بعضی اثرات منفی برای صنعت ، به ویژه در دستگاه برگه اساسی رسوبات قدم از وزن مولکولی بالا از بخش های روغن و موم. از ویژگی های حیاتی یک متاع ضد کف ، ویسکوزیته قلیل و قابلیت و امکان پخش پر سرعت در سطح ها کف است. اولین کفگیرها به جهت شکستن کف قابل بازدید در تراز ضد کف سیلیکونی کنز بود. Ballard (1986A ، B) اظهار داشت که تراز معمول دوز نوع ای در محدوده 5 تا 20 ppm است. نتایج ملموسی در رابطه کلیدی بهبود کیفیت ضدکف و ذیل آوردن مصرف آن(مصرف بهینه) در خط تولید به دست آوردن کرده اند. برخی از همین فرآیندهای همگانی شامل: فرآوری مواد غذایی، ایجاد مواد شیمیایی، تخمیر، نساجی، ساخت چسب، جوهر چاپ، رنگ، پوشش و رزین، رئیس فاضلاب می باشند. گونه سیلیکونی برای دوری از تشکیل فوم در فرآیندهای آسفالت فراوان مفید است. به کار گیری از دستگاه اختصاصی نظارت ضد کف نفت خام برای انتخاب مناسب ضد کف و همچنین گزینش مقدار تزریق آن در فرآیندهای ذکر شده مضاعف لازم می باشد. ضد کف های بر اساس آب جهت بهبود در کمتر حجم هوا در کف و ارتقا انسجام حباب کاربرد دارند. اینها بر شالوده پلی دی متیل سیلوکسان (روغن سیلیکون) دور از هم شده در آب یا روغن سبک بودند. در ارتفاع ده سال 1950 ، آزمایشات اساسی کف کننده های بر مبنا سیلیکون آغاز شد. در اواخر دهه 1980 ، نگرانی های زیست محیطی در آیتم مواد افزودنی ضد کف سبب ساز ایجاد انگیزه بیشتری در استفاده از ضد کف کف سیلیکونی در شستشوی مواد قهوه ای شد.

ایندکسر