شیر فشارشکن برنجی یک ابزار ایمنی نمیباشد ، خوبتر هست که همگی شیرهای اطمینان واجب در مسیر کارگزاشتن شود. به جهت استعمال خوبتر و تداوم کاری سیستم ، لازم است ، نصب شیر فشارشکن برنجی طبق دستورالعمل های ذیل که همخوان اهمیت مقررات ملی و بنیادی مربوطه است ، انجام شود. لطفاً به صدق خاطر داشته باشید که برای پیشگیری از هرگونه خسارت و ناکارآمدی احتمالی ، فشار تحت دست شیر فشارشکن برنجی نباید بالاتر از فشار کاری بیشینه دستگاه های کارگزاشتن شده در نتورک فشار شکن شیر هیدرولیک داخلی واحد باشد. 6- آخری مرحله تنظیم شیر فشارشکن برنجی ملازم با ورود جریان آب به کانال داخلی واحد ، در حالیکه همگی جریان های خروجی در وضعیت بسته باشند ، انجام میشود. شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا در سایز های 1/2 اینچ ، 3/4 اینچ ، 1 اینچ ، 1/4 1 اینچ ، 1/2 1 اینچ ، 2 اینچ ، 1/2 2 اینچ ، 3 اینچ ، 4 اینچ موجود است. شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا ، محصولی از کمپانی ایتاپ (itap) ، نامی قوی ، شناخته شده و دربین المللی در عرصه تأسیسات ، که دارنده استانداردها و تاییدیه های روز جهان میباشد. فشارشکن 3/4 دستی بلوکی شکاف هیدرولیک ا شیرهای فشار شکن (رلیف ولو) در همه مدارهای هیدرولیک به عمل گرفته می شوند.شیرهای فشار شکن بلوکی در مدارها و سیستم هایی که حصر فضا به جهت کارگزاشتن شیر وجود ندارد مطلوب می باشد. در مواقعی که آبگرمکن در ادامه مسیر شیر فشارشکن برنجی وجود دارد ، واجب میباشد یک مخزن انبساط فی مابین فشارشکن برنجی و آبگرمکن نصب شود. در روش دوم هم بر پای ة رابط ه ای به جهت ضریب ژو ل-تامسو ن، دمای خروجی شیر فشارشکن بدست می آی د. شیرآلات کاهنده فشاری که توسط مصرف کننده خانگی نصب می شود سایزهایی مثل یک دوم اینچ و سه چهارم اینچ هست و بدنه آن ها عموما از جنس برنج و فشار شکن هیدرولیکی آلیاژ برنج میباشد.

ایندکسر