قطر لوله را افزایش بدهید تا شتاب سیال کمتر یابد. لوله های دو طرف شیر باید به طور ایمن بسته شوند. شیر های فوق هر یک برای جایی مختص و به جهت کاربردی مختص طراحی شده اند. شیر های نرمالی اوپن نیمه اتوماتیک گاز زمانی که تغذیه آن ها وصل می‌گردد برای گشوده شدن مجدد مسیر بایستی توسط دست فعال شوند. قیمت شیر برقی گاز تدریجی دوچندان بخش اعظم از بقیه گونه ها است. مزیت همین شیر ها کارایی آن ها در فشار صفر شیر برقی ال پی جی است. همین یکی از دلایل اهمیت سو کارایی شیرهای برقی است. لطفا توجه داشته باشید که ممکن میباشد فشار در سیستم وجود داشته باشد. حداکثر فشار کاری (MWP)، مقدار تحمل شیر در برابر فشار سیال است. مزیت شیر های دیافراگمی فشار کاری بالا خیس و دبی عبوری اکثر است. شیر های گاز به طور معمول فشار کاری زیر تری دارند. ✔️صنایع نفت،✔️صنایع گاز و پتروشیمی،✔️کنترل کردن یک شیر صنعتی بزرگتر،✔️کنترل سیلندرها (در سیستمهای پر قدرت بادی و یا این که هیدرولیک)،✔️تهویه مطبوع،✔️سیستمهای تبرید،✔️کنترل سیالات وارد شده به موتور و … عیب شیر های موتور دار سرعت قلیل گشوده و بسته شدن و قیمت بالای آن ها نسبت به بقیه شیر برقی ها است. کلیه مورد ها فوق در جور شیربرقی ها جای می گیرند و در واقع به نوعی با برق کار می کنند و صرفا نوع کارایی آن‌ها متعدد است. گفتنی هست که همین شیرها بخش اعظم در صنایع شیمیایی گزینه استفاده قرار می گیرند. شیربرقی موتوری به نوعی شیر معمولی اهمیت موتور و دمپر است. شیربرقی های موتور دار یا این که موتوری نیز در دو مدل دو سیم که فنر رجوع هستند و جور چهار سیم که حتما به جهت بسته شدن نیاز به دستور مجزا دارا هستند ساخت می شوند. قیمت شیر برقی موتور دار نسبت به بقیه شیر برقی ها عمده است. کارایی شیرها اهمیت تنوع است و انعطاف پذیری مناسبی را فراهم می کند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت شیر برقی جدا گاز.

ایندکسر