گهگاه جتی واجب هست که اقدامات بیشتری جهت تشخیص ژنیکوماستی کاذب انجام شود. گهگاه نیاز به مصرف داروهای خاص نیز خواهد بود. گاهی نیاز است مشکلات دارای ارتباط اهمیت هورمون ها و طرز اثر آن ها بر بر روی بدن معالجه شود. عامل ها متعددی می توانند برهم میل کردن تعادل هورمون را تحریک کنند، البته در بیشتر موارد، علت بروز این مشکل تشخیص داده نخواهد شد. اگر تعادل هورمون ها برهم خورده باشد، می بایست نسبت به موقعیت موجود عمل ژنیکوماستی در مشهد مبادرت شکل گیرد. اگر معالجه های دارویی برای همین بیماری اثرگذار واقع نگردند می اقتدار برای معالجه از طرز های جراحی کمک گرفت. آیا می توان بزرگی سینه در مردان را در خانه درمان کرد؟ آندروپوز سطح ای از زندگی یک مرد میباشد که شبیه یائسگی در یک زن است. حدود 50 درصد از مردان و حتی نوجوانان سینههای بزرگی دارند، بزرگی سینه میتواند به حیث دیوانه سبب ساز ایراد در کیفیت زندگی شود. درمان بزرگی سینه در مردان در همگی موردها نیاز به درمان ندارد. برای مثال در صورتی که این عارضه در بازه بلوغ اتفاق بیفتد معمولاً سوای نیاز به درمان خاصی پیاله سه سال معالجه می شود. معمولا ژنیکوماستی ظرف شش ماه به خودی خود از بین می رود و درمان می شود. چه داروهایی به جهت درمان بزرگی سینه در مردان مفید است؟ در صورتی که مصرف داروی خاصی باعث به بزرگی سینه در مردان شود، اساسی انقطاع مصرف داروها و یا این که جایگزین نمودن داروها می اقتدار به معالجه این عارضه و یا کمتر سایز سینه ها پرداخت. درصورتیکه ژنیکوماستی در مقطع بلوغ ظاهر شود، به مرور از بین می رود که نسبتاً شش ماه تا سه سال طول خواهد کشید. در صورت عدم بهبود این عارضه، لازم هست که به پزشک متخصص و جراح سینه مراجعه شود. نیکی ، عارضه ژنيکوماستي نمی تواند علت بروز این بیماری باشد ، البته امکان این که سرانجام آن باشد ، وجود دارااست ؛ ضروری به ذکر است قابلیت و امکان بروز ژنيکوماستي در اثر ابتلا به بیماری هایی مثل سرطان ریه ، بیضه و غیره وجود دارد. همینطور باز‌نگری های بزرگ به ندرت حتمی است؛ زیرا اثر گذاری زیادی بر روش معالجه ندارد. پیشنهاد می شود این اشخاص حتما مهم پزشک و یا این که اطرافیان خویش مشورت داشته باشند، تا بهترین حمایت ها و درمان ها به جهت آن ها در لحاظ گرفته شود.

ایندکسر