تخت های بیمارستانی مکانیکی که به آنان تخت دستی، تخت طبابت مکانیکی و تخت بیمارستانی ساده هم می گویند، به جهت تهیه و تنظیم ارتفاع نصیب های گوناگون و تغییر و تحول وضعیت اصلی دستگیره هایی بر بر روی تخت میباشند و پرستار یا این که همراه بیمار دارای چرخاندن اهرم، فرد را در وضعیت مطلوب قرار می تخت بیمارستانی دو شکن تعریف تخت فعال بیمارستانی دهند. تخت بیمارستانی براي استراحت بيماران در منزل و مراکز درماني آیتم به کار گیری قرار مي گيرد و وسیله ای کاربردی به جهت مراقبت از بیماران و افرادی هست که توان تحرک ندارند. ساختار همین تخت ها به نحوی هست که سطوح متحرکی در آن‌ها وجود داراست و همینطور ساپورت نمودن کل بدن مریض هم امکان پذیر است. جا به جایی بیمار اصلی به کار گیری از همین تخت ها بسیار ساده است و وجود چرخ های گردان در آن‌ها منجر ریلکس تر شدن جا به جایی می گردد. همین مسئله زمانی که یک سالمند قلیل حافظه فارغ از چک کردن از تخت خارج می شود اثرگذار است. این تخت ها عموما از دو شکن برخوردار هستند و معمولا به شکل مکانیکی یا این که دستی تهیه و تنظیم می شوند. همین گونه از تخت ها برای بیمارانی که مشکلات قلبی دارند آیتم به کار گیری قرار می گیرد. این پرستار و یکسری از همکارانش بارها اشخاصی را از نیروهای خدماتی و دیگر نیروهای غیرمتخصص پس از کل شدن شیفتشان را در محل ورود اورژانس بیمارستانها دیدهاند که وقتی بیماری نمیتواند برای بستری در بیمارستان پذیرش بگیرد، خودشان را به همراهان آن‌ها میرسانند و میگویند: «من می توانم برایتان پرستار و پزشک معالج بیاورم، دستگاهها را نیز خودمان میآوریم، هر ۲۴ ساعت ۴ تا ۵ میلیون تومان.» به گفته نوروزی، همین افراد برای مبتلایان بدحال کرونا، قرارداد یکماهه میبندند، از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان. تهیه ارتفاع تخت جهت راحتی هرچه اکثر پرستار . تخت احیا یا تخت CPR در بخش های مراقب های ویژه و اورژانس مورد استعمال قرار میگیرد. تخت بیمارستانی فول اتوماتیک: در تخت های بیمارستانی کل اتوماتیک، قابلیت و امکان تغییر و تحول دادن کل موقعیت های تخت به شکل برقی وجود دارد. به جهت انجام معاینات معمولی طبی از همین گونه تخت بیمارستانی استعمال می گردد. از مزایای این دسته تخت بیمارستانی می توان به تنظیم گرما و موقعیت پا آسان و نیاز کاهش به جهت امکان تهیه و تنظیم سر و پا نسبت به تختهای بیمارستانی خانگی تمام برقی اشاره کرد.

ایندکسر