در نوع پره قطع شونده امکان کارگزاری به یار دمپر پروانه ای و همچنین کارگزاشتن از درون کادر بدون نیاز به رخنه پیچ بر روی رخ کادر دریچه گل سقفی امکان پذیر است. حیاتی مراجعه به محصولات وب سایت مجموعه صنعتی تهویه نظری قابلیت مشاهده، مطالعه و مقایسه قطعات متعدد سیستم هوارسانی و کانالسازی را خواهید داشت. به جهت نمونه بها دریچه سقفی هوا یک ، دو ، سه و چهار طرفه ی اساسی محصول آلومینیومی (با دمپر و بدون دمپر)، در مقایسه اصلی قیمت همین کالا اصلی محصول آهن به طور حتم فراتر خواهد بود. روزنه سقفی مشبک که جهتِ مکش بکار می‌رود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی مشبک را روزنه لانه زنبوری نیز می نامند.دریچه سقفی مشبک عموماً برای فضاهایی که نیاز به بیشترین پرتاب هوا داراست استفاده میکنند. از دریچه سقفی مشبک هم جهتِ دمِش و هم جهتِ مکِشِ هوا به کار گیری میشود. این دریچه سقفی هم همانطور که از نامش پیداست حیاتی پرّه های قایم به یکدیگر ساخته شده و بصورتِ “اِل” صورت باعثِ هدایتِ هوا به دو جهتِ مختص میشود. دریچه سقفی یک طرفه جهتِ هدایتِ هوای محل ورود از سقف به یک جهتِ یگانه به کاربرد میرود، درواقع دریچه سقفی یکطرفه مهم پرّه های اُریپ ، هوای خروجی از دهانه انشعاب نتورک را لزوماً به یک مسیرِ مختص سوق‌دهی می کند. همین روزنه ها جهت سقف هایی تا طول 4 متر مطلوب بوده و امکان ایجاد در گونه های یک الی چهار طرفه جهت تولید الگوی جریان مد حیث طراحان را دارا می باشد. به تیتر نمونه روزنه سقفی کلاف به دور گشوده دو طرفه مطلوب به جهت استعمال در کنج های اتاق میباشد که روزنه از دو جهت نیازی به هوا دهی ندارد. چنانچه در محفظه دریچه سقفی تایلی از قاب به کارگیری نشود، بایستی از یک برگه فِلتِ آلومینیومی که اطراف آن بصورت لبه های دوسانتی خم شده استعمال نمود که اصلِ قسمتِ هوارسانِ در این گونه دریچه در قسمتِ داخلیِ این برگه ی فلت بصورت ترکیبی حساس این ورقه تعبیه می گردد. این روزنه سقفی از یک ورقه ی فلتِ آلومینیومی که حاشیه آن بصورت حاشیه دوسانتی بصورت نود سکو خم خورده و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته ، که اما همین دریچه چهارطرفه سقفی می تواند یا این که بصورت موازی دارای ابعادِ برگه فلت یا این که بصورتِ لوزی در باطن آن قرارگیرد. دریچه سقفی چهار گوش کلاف بدور باز پخش کننده های سقفی میباشند که جهت دهش، رجوع و یا تخلیه هوای محفظه تهویه شده مورد به کارگیری قرار می گیرد. درصورتیکه از روزنه سقفی با روزنه گرد پر رنگ برای سیستم مکش استعمال شود استعمال از دمپر لزومی نخواهد داشت. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه کولر سقفی پلاستیکی لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر