چکیده از میله اتصال که به پیستون متصل می شود ، انتهای کوچک نامیده می شود و انتهایی که به بدور میل لنگ متصل می شود ، انتهای پهناور نامیده می شود. تفاوت بزرگ آن در میل لنگ میباشد . در ادامه به علت گرفتن پیستون و نحوه های برطرف کردن آن خوا هیم پرداخت. در این موقعیت شیار حلقه پیستون شیبدار بوده اما رینگ با جهت خاصی به جهت نصب نمودن نبوده و می توان به رخ دلخواه آنرا کارگزاشتن کرد . در این وضعیت که دیواره یا این که مرحله جانبی حلقه به رخ شیبدار ساخته شده است، باید حاشیه تیز رینگ پیستون به سمت تحت باشد تا هنگام بالا رفتن پیستون، همین رینگ برروی لایه روغن موجود بر روی دیواره سیلندر لیز خورده و از جارو نمودن روغن های جداره سیلندر به سمت محفظه احتراق جلوگیری کند و در هنگام زیر رفتن پیستون، حاشیه تیز رینگ که به سمت زیر هست مانند کناره یک شمشیر فعالیت کرده و روغن های موجود برروی جداره سیلندر را تراشیده و به داخل پیستون و نهایتاً کارتل ارسال می کند.این نوع حلقه ها می بایست به تیتر دومین حلقه کمپرسی مورد استفاده قرار گیرند . در برخی مورد ها بر بر روی یکی از سطح های حلقه واژه و کلمه TOP حک شده است، که در همین شکل منتخب که واژه TOP برروی آن قرار گرفته ، بایستی به سمت بالا باشد پیستون های هورنت . این مقایسه انطباق خوبی را میان پاسخ های المان محدود و دیتا های آزمایشگاهی نشان می دهد در انتها به منظور کمتر تنش حرارتی و کاهش در اتلاف حرارت از نحوه پیستون مهم تولید تغییرات در کالا پیستون قدام به بهبود فرآورده آن شده است. همین جور پیستون. ولی استاندارد های Euro 4 و US 07 برای تولید موتورها این نوع پیستون را در آستانه بازنشستگی قرار داده است. مشخصات زیر به امداد اعداد و ارقام نشان داده شده است. یکی از روش های مورد به کار گیری در پیستونهای ریخته گری ان می باشد که حلقه نشین بالایی را به طور کامل به شکل یک مغزی از جنس چدن یا این که چدن نیکل دار در قالب قرار می دهند و الومینیوم را به دور ان بریزند نحوه دیگر کارگزاری یک فاصله گذار فولادی می باشد که به منزله مرحله بالای حلقه نشین کار می نماید در هنگام ایجاد پیستون به روش اهنگری حوزه‌ حلقه نشین را فلز پاشی می نمایند . باید اعتنا نمود که حلقه های کمپرسی در شیار رینگ های بالایی پیستون کارگزاشتن می شوند. در پیستون از دونوع حلقه کمپرسی و روغنی استعمال می شود . پیستون های آهنگری شده را اصلی استفاده از لقمه های آلومینیوم آلیاژی می سازند . پیستون های اندک اصطکاک : این پیستونها را از الیاژ الومینیوم کلیدی سیلیسیم می سازند پس از انکه پیستون ریخته شد روی دامنه ان ماده ای شیمیایی می مالند که ذرات الومینیوم را از سطح می زداید و ذرات سیلیسیم را باقی می گذارد در سرانجام سطح دشوار خیس و بادوامتری حاصل می شود. هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و درصورتیکه دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال سوپاپ با تراز رویی پیستون برخورد مینماید و غیر از شکسته شدن خود سوپاپ باعث جراحت دیدن پیستون هم میشود. خارج از مرکزی گژن پین: زذن پیستون صدایی است که از جابجا شدن پیستون ازیک طرف سیلندر به طرف دیگر ان در اغاز حرکت انبساط ناشی می شود برای جلوگیری از زدن پیستون در بسیاری از موتورها از پیستون هایی به کارگیری می شود که گژنپین انها اندکی خارج از مرکز میباشد همین خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون هست که به منزله تراز فشار گیر اهمیت عمل می کند همین به عبارتی سطحی از پیستون هست که در حین حرکت انبساط بیشترین تماس را کلیدی جداره سیلندر پیدا می نماید مهم نصب بیرون از مرکز گژنپین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف ان نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در هم اکنون حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج می شود در نتیجه سر پایینی مرحله فشار گیر مهم دارای جداره سیلندر تماس می گیرد پس از انکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت صاف می شود در همین هنگام تراز فشار گیر اهمیت به طور تام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می نماید همین تماس نوعی عمل روبشی است که زدن پیستون را به دستکم می رساند در نتیجه این فعالیت موتور ارامتر عمل می کند و تداوم پیستون ارتقاء میابد زدن پیستون غالبا فقط در موتورهای کهنه ای بازدید می شود که جداره سیلندر های انها ساییده شده و دامنه پیستون انها ساییده یا این که شکسته شده است. موتور پیستون شعاعی هیدرولیکی از ذیل شاخه های هیدروموتور ها و موتور های هیدرولیکی می باشند.این دسته موتور های هیدرولیکی می توانند اقتدار بالایی را در سیستم هیدرولیکی تولید کنند.و شامل مارک رکسروت می باشند که به وسیله کمپانی رکسان پارسیان قابل تامین است. درحال حاضر آنکه دوده ها اساسی این مواد افزودنی وارد واکنش می شوند و همین ماده به جای این که مهم سطوح فلزی واکنش دهد و آن ها را از سایش محافظت کند، اساسی دوده موجود وارد واکنش می شود و خاصیت اثر گذار خود را از دست می دهد. در همین موقعیت در کورس تراکم فشار گاز در حال جرم به پله داخلی نیرو اعمال کرده و سبب ساز می شود که رینگ دارای نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و عمل آب بندی را بهتر انجام می دهد. در رخ مضاعف بودن لقی می بایست حلقه را تعویض نمود و یا این که در شکل سایش فراوان سیلندر تعمیرات واجب را به جهت سیلندر در نظر گرفت . از طرفی می بایست یه خرده لقی نیز در دهانه حلقه به جهت انبساط حرارتی حلقه درنظر گرفت.

ایندکسر