کرم کنترل کننده چربی و مات کننده لافارا دارای فرمولاسیون فوق العاده سبک، منحصربه‌فرد رخ وحاوی عصاره گیاهان آنانتیاکلرانتا، بابونه و آلوئه ورا، اولئانولیک اسید، زینک پی سی ای، آلانتوئین و اوره می باشد که باعث تهیه چربی و رطوبت پوست صورت، در دست گرفتن ترشح سبوم، مات کننده پوست، باز شدن منافذ مسدود شده پوست و نماید شدن فرایند پیری پوست میشود، همچنین همین کرم فاقد چربی بوده و ضد حساسیت می باشد. آن گاه از استفاده از محصولات حفظ پوستی که از خشک شدن و چرب شدن پوست جلوگیری می نماید از مرطوب کننده های سبک به کار گیری کنید. بررسي آزمايشگاهي چرخه زيستي اين زنبور نشان اعطا کرد كه ارتفاع عصر نشو و نماي جنيني 1.1±4 روز و دوره لاروي 2.3±14.3 روز و دوره شفيرگي 1.5±10.8 روز و ارتفاع عمر حشرات كامل ماده و نر منتج از اين پرورش ها به ترتيب 8.1±17.6 و 3.9±12.3 روز و نسبت ماده ها به كل جمعيت، 0.64 به 1 مي باشد. مطالعات انجام يافته در ارتفاع فصل پاييز زیر شرايط صحرايي نشان داد كه ميانگين عمر حشرات كامل ماده 17.4±35.8 روز و حشرات كامل نر 7.5±19.4 روز است. بررسي ويژگيهاي زيستي زنبور (Hym.: Pteromalidae)، Dibrachys boarmiae پارازيت لاروهاي كامل كرم سيب در باغ ها سيب تبريز و حومه طي سالهاي 79-1378 نشان داد كه اين پارازيتوئيد به صورت گروهي از ميزبان خویش تغذيه نموده و دستکم 3 نسل كامل در روي كرم سيب ايجاد مي نمايد. اين پژوهش مجموعا روي 27 داوطلب مرد و زن به نحوه بي خبري دو سويه اسپيلكر (Spilker) و در دو سري جداگانه براي كرم كالامين و نارنج صورت گرفت كه نتايج داوطلبان در سري دوم به عنوان داوطلبان متبحر مورد بررسي آماري قرار گرفت. در اين مطالعه اثر ضد قارچي كرم تربينافين 1سال و كرم كلوتريمازول یک‌سال در مبتلايان به بيماري پيتريازيس ورسيكالر مورد مقايسه قرار گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي 50 بيمار (30 مورد مرد و 20 گزینه زن) دارای ميانگين سني 20 سال و طيف سني 15 تا 55 سال كه به شکل تصادفي، ذیل معالجه 4 هفته اي اساسی کرم تربينافين یک‌سال يا کرم کلوتريمازول 1سال قرار گرفتند، انجام شد. عليرغم بهبودي نسبي خارش اساسی اين دو كرم، از نظر آماري نمي قدرت اثر قاطعي را اهمیت اين تعداد نمونه براي اين دو كرم به خصوص كرم نارنج قائل ب کرم آبرسان شکل سینره شد. در اين مطالعه يك گونه پوشش هيدروكولوييد با دو طریق قديمي خیس كرم فني تويين و پانسمان معمولی مقايسه شده است. تفاوت معني داري در الگوي منفي شدن علامت هايپركروميا و پوسته ريزي در دو مجموعه درماني مشاهده نشد. P) نيز در شیوه چسبهاي اساسی پوشش هيدروكلوييدي خوب تر از دو روش فني تويين و پانسمان بی آلایش بود ولي بهبود كلي جراحت ساكرال در روش چسبهاي اساسی پوشش هيدروكلوييدي اهمیت طرز فني تويين و ساده تفاوت معني داري نداشت.

ایندکسر