لیگهای محلی و بازیهای دوستانهی ملی، او‌لین بازیهای فوتبال در کشورهای متفاوت را رقم زدند. چنانکه در حدود چهل سال پیش زمانی تعدادی زندانی را به همین تیتر که قصد گریز داشته اند به رگبار بسته بودند، روزنامه ها مهم حروف درشت تیتر زدند که مدیریت باشگاه پرسپولیس «سیلی محکمی بصورت صفر ایرانیاک زد» و دو سه روز بعد از آن هم اهمیت عذرخواهی و پرداخت مبلغی که در آن ایّام قلیل نبود البته در قبال مبلغی که حال فوتبالیست ها میگیرند، هیچ بود؛ قضیه به مهربانی و خوشی فیصله یافت و کشته شدن زندانیان در آن غوغای نزاع و دوستی محو شد. ۶۰۰ سال آنگاه هم ژاپنیها یک ورزشی مشابه به فوتبال داشتند که آن را کماری مینامیدند. زمانی من دانشجوی حرفه فلسفه و علم ها تربیتی کالج تهران بودم، یکی از از اعضای گروه ملی فوتبال دوست و همکلاسم بود شاید در کلاس ما غیر از من هیچکس نمیدانست که او کاربر گروه ملی فوتبال میباشد یا درصورتیکه می دانستند برایشان اهمیتی نداشت. نمیدانم حال درصورتیکه یک برنا بلندبالای مرتب و متین و فاضل و مؤدب و عضو مجموعه ملی فوتبال، در دانشگاه ای باشد دانشکده و دانشجویان و استادان همان توجهی به او دارا‌هستند که به دوست ورزشکار زمان دانشجویی و همکار بعدی من در دانشگاه تهران داشتند در آن روزگار فوتبال هنوز یک تفنن بود و تعداد کمی از مردمان به آن عشق و اعتنا داشتند البته خیلی زود جایش را باز کرد. در کنار همین چالشها، در همان روزهای ابتدایی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بحرین را بهعنوان صاحبخانه متمرکز دیدارهای مجموعه C تعیین کرد که این مورد قضیه خویش معضل بزرگی به جهت فدراسیون فوتبال بود. کدام برنامه تلویزیونی را سراغ داریم که یک دهم تماشاگران بازی بارسلونا و منچستر یونایتد بیش از دو ساعت در برابر کاغذ ظاهراً روشن البته کدر کننده دل و جان تلویزیون بنشینند و آن را بازدید کنند یا خوب تر بگویم مانند تماشاگران تئاتر پیراند للو خویش را در صحنه حس نمایند و مهم حوادثی که در زمین حادثه میافتد ذوق زده یا اخبار فوتبال نود متأسف شوند. من کلیسا و پسیکانالیز را مضاعف حساس میدانم ولی فکر می کنم که فوتبال جای هیچیک از آنان را نگرفته است. پژمان جمشیدی بازیگر و پیشکسوت پرسپولیس اهمیت حضور در برنامه فرمول یک گفت : فرهاد مجیدی سرمربی دوستداشتنی من است و بالاتر از حد خیال در همین فصل کار کرده است. تلویزیون به جهانی شدن فوتبال و شیوع آن در همگی جا یاری کرده هست ولی حرف این است که فوتبال استعداد جهانی شدن داشته و به سادگی میتوانسته میباشد تلویزیونی شود. در آغاز وزیران اسپانیا و ایتالیا هم در ورزشگاه حضور داشتند و گفتند که شاه اسپانیا نیز بوده است. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم اخبار گزارشگران فوتبال لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر