ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم

اکنون باید به مواردی توجه کرده و اسم کمپانی را انتخاب کنید. متعاقباً هزينهاي بابت تعيين اسم شرکت به بانک واريز کرده و تعدادی نام، که واژه و کلمه بيگانه نبوده و فاقد سابقه تصویب و داراي معنا و مطابق اهمیت فرهنگ اسلامي باشد، انتخاب و به “واحد تعيين نام” اداره مذکور، معرفي و موافقت آن واحد را درباره اسم تعيين شده اخذ، آن گاه همگی مدارک به “قسمت پذيرش مدارک”اداره مزبور، تحويل و رسيد دريافت شود تا موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين شود. بعد از آن متقاضي بايد مبلغي که بابت حقالثبت و حقالدرج آگهي، معين مي شود؛ به بانک و حساب تعيينشده، واريز نماید و پس از آن فيش پرداخت حقالثبت و حق آگهي را به “واحد حسابداري” اداره، تحويل و واحد مذکور، اين فرمان را در ذيل برگهي تقاضانامه، درج ميکند و آن‌گاه مدارک به “واحد تصویب تأسيس و تغييرات” ادارهي ثبت شرکتها تحويل و شرکت، ثبت ميشود و امضايي دال بر “برابر بودن تصویب اصلی سند” از شرکا يا وکيل رسمي شرکت، دریافت ميگردد. در نهايت، متقاضي، بايد يک نسخه از آگهي را به “واحد رابطه ها عمومي” بومی در اداره کل تصویب شرکتها و مالکيت صنعتي و ورژن ديگر را جهت تکثیر به نماينده محل کار روزنامهي رسمي جمهوري اسلامي ايران بومی در تهران، تسليم کند. در شکل تام بودن مدارک تقديمي، متخصص ادارهي ثبت شرکتها اقدام به تهيهي پيشنويس آگهي تصویب نموده و به متقاضيان ثبت يا يکي از شرکا يا وکيل رسمي شرکت تحويل ميشود. بعد دو نسخه آگهي به امضاي رئيس اداره رسيده و يک ورژن از تمامي مدارک در پروندهي شرکت، ضبط و نسخهي دوم جهت نگهداري در شرکت به متقاضي دیتا ميشود و اين مدرک “سند تصویب شرکت” است. در اداره ثبت کمپانی ها و مؤسسات غيرتجاري، فرم مثال ورقه ها موجود می باشد که نخست بايد اين فرمها از اداره ذکر شده تهيه و تکميل شود و بعد ذيل تمام اين سندها بوسیله کلیه شرکا (مؤسسين) امضا شود. 4. معلوم نمایید که چه نامی را برای کمپانی گزینش می نمایید و همینطور بایستی گزینش نمایید که چه کسانی به هیئت مدیره کمپانی راه پیدا می نمایند و امضای آن ها بر روی اوراق شرکت اعتبار دارد. مدارکی که ثابت نماید هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نقص‌ قانونی ندارند. طبق قانون چنانچه شرکت ها در مناطق آزاد طبق ضابطه مورد ها قانونی مالیاتی خود را رعایت کندد تا 20 سال می توانند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.پس درصورتیکه در بخشها آزاد شرکت ثبت کردید توجه متعددی به فعال بودن جواز، کد اقتصادی ، پلمپ دفترها و خیلی مهم خیس از تمامی اظهارنامه مالیاتی داشته باشید. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه ثبت شرکت یکسری منظوره لطفا از کاغذ ما بخواهید.

حتما بخوانید:
یکپارچه مرموز از صحرای دور افتاده یوتا "ناپدید می شود"
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesLevitra