گاز سمی تنها یک عدد از گانگستر ها را میکشد؛ براین اساس والت باید از شر آن یکی هم خلاص شود اما نقص‌ اهمیت این هست که نمیداند دارای جسدش چه کند. ولی این تفسیر درباره یک سل الکتروشیمیایی بی آلایش است و به جهت ساخت باتری بایستی یکسری از همین سلها بهصورت سری به هم متصل شوند. والت بعداً به جهت جسی توضیح می‌دهد که در این واکنش گاز سمی فسفین تولید میشود. والت دستبهکار می‌شود و یک باتری بی آلایش کلیدی اسید، فلزات گوناگون و سیم میسازد و مکانیسم شیمیایی آن را برای جسی اینطور تفسیر میدهد: «اگر دو دسته فلز متعدد را در یک اسید ( یا این که محلول الکترولیت دیگری مانند آب دریا) قرار دهیم، واکنشپذیری شیمیایی متفاوت فلزات ولتاژ ایجاد میکند». ازآنجاییکه بزاق نقش الکترولیت دارد (چیزی مشابه به همان اسیدی که والت از آن صحبت میکرد) اگر یک تکه فویل آلومینیومی یا این که قاشق فلزی را بر روی آمالگام قرار بدهید احتمالاً برقگرفتگی خفیف و مزه فلزی را احساس خواهید کرد. نکته جذاب این که همین اسید شیشه را حل میکند؛ بدین ترتیب بایستی در بطریهای پلاستیکی (PTFE یا تدریس خصوصی فیزیک و شیمی تفلون) مراقبت شود. ناخالصیهای موجود در مواد معدنی سبب ساز رنگی شدن آن ها میگردد مثلاً کوارتز نیز می تواند صورتی به نظر رسد که به آن «رز کوارتز» میگویند و نیز میتواند بنفش باشد که به «آمیتیست» معروف است؛ بدین ترتیب علت رنگی شدن کریستال نتیجه جذب نور به وسیله الکترونهای تولید کننده آن میباشد و ویژگی خاصی به جهت تشخیص خلوص ماده نیست. والت کریستال شیشهای مهم خلوص بسیار بالا تولید کرده که یکی از مشخصات ظاهری آن رنگ آبی است. البته این خصوصیت کلیدی بخش اعظمی در داستان دارد ولی در کمال ندامت می بایست بگوییم رنگ کریستال هیچ ربطی به % خلوص آن ندارد. کلیدی توجه به مفهومی تر شدن سوال ها شیمی کنکور، سوالی که اکثر داوطلبان مطرح می نمایند همین می باشد که چرا کلیدی وجود ساعت طولانی مطالعه، % بالایی را به دست آوردن نمی کنم؟ تضمین % شیمی دستکم 50 % در کنکور به جهت علم آموز ضعیف و % دستکم 80 برای دانش آموزان میانگین و متوسط به بالا‼ تسلط بر شیمی دوازدهم به گویش انگلیسی اقبال دانشآموزان به جهت قبولی در آزمونهای بینالمللی مانند آزمون IMAT را ارتقاء میدهد. مدرس ربیعیان کل فصل های شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم را در قالب دی وی دی های آموزشی و آزمون زنی برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی تهیه کرده اند.

ایندکسر