[ad_1]

جمعیت ایستگاه فضایی بین المللی روز شنبه با ورود پرشورترین کپسول سوم اسپیس ایکس در کمتر از یک سال به 11 نفر افزایش یافت.

[ad_2]

منبع: khabar-bazi.ir

ایندکسر