بیشترین جمعیت ایستگاه های فضایی طی یک دهه پس از ورود SpaceXجمعیت ایستگاه فضایی بین المللی روز شنبه با ورود پرشورترین کپسول سوم اسپیس ایکس در کمتر از یک سال به 11 نفر افزایش یافت.


منبع: khabar-bazi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*