برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

برج خنک کن طبق معمول اصلی تبخیر آب، حرارت تولید شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال خدمت را تا دمای حباب مرطوب هوا تحت میآورند؛ ولی باید در حیث داشت در برخی از برج های خنک کن با چرخه بسته که به برج خنک کن خشک مشهور هستند، کمتر دمای سیال سرویس صرفاً تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا امکانپذیر است. انتخاب کولینگ تاور و روش گزینش برج خنک کن مطلوب صنعتی، از جمله اصلی ترین مواقعی می باشد که کارفرمایان غالبا در این راستا اهمیت نقص‌ روبرو می شوند. نکته: یک کولینگ تاور در وضعیت ایده آل آب ورودی را به دمای مرطوب می رساند اما در فعالیت کولینگ تاور حیاتی راندمان بالا آب را تا ۵ تا ۸ مرتبه فارنهایت فراتر از دمای مرطوب خنک میکنند. در مطالب بالا اساسی وجود و به کارگیری از برج خنک کننده در صنعت های را توضیح دادهایم. علاوه بر این، وجود حصر و کمبود آب حیاتی به کارگیری از برج خنک کننده را بیش از پیش برجسته میکند. از سوی دیگر حتمی است تا اهمیت داشتن داده ها نخستین از اشکال همین برج ها و همینطور بهره مندی از مشاوران چابکدست در گزینش جور سیستم، بهترین تعیین و خرید اتفاق بیفتد تا علاوه بر بهره مندی از همین برج ها، هزینه های اقتصادی به صحیح و صحیح در راستای تولید زیرساخت های تاسیساتی آیتم استعمال قرار بگیرد. اصلی این وجود علاوه بر دمای هوای حیطه قرار گیری، میزان رطوبت نیز اثر گذاری اصلی در ظرفیت و عملکرد برج های خنک کننده دارد. داشتن تدبیر ظریف نسبت به سیستم مورد نیاز و فضایی که قرار می باشد برج در آن قرار بگیرد و فضایی که قرار میباشد تامین دما شود، می بایست به صورت تام و دقیق بررسی شود. درواقع، دستگاهی در صنعت مورد قبول است که در رخ نبود آب به شتاب سرویس را از دسترس خارج کرده و جلوی وارد شدن هزینههای مازاد خسارات در عاقبت متوقف شدن تولید را بگیرد. بر همین اساس، برج خنک کننده در صنعت های این نقش کلیدی را بر عهده دارد. برج های حنک کننده یک عدد از اهمیت اهمیت ترین اشکال زیرساخت های تاسیساتی به شمار می رود که وظیفه تامین و کنترل دما را بر عهده دارند. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه برج های خنک کننده چیست بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
خواص صابون گیاهی + انواع آن