زمان شروع لعاب کاری که امکان ضد آب کردن و همینطور نقاشی نمودن و زیباسازی ظروف و سفال ها و تهیه و تنظیم کاشی را مقدور می کرد به حدود 5000 سال پیش می کاشی هرمس تبریز رسد. سرامیکها دارای گذشت زمانه تغییر‌و تحول رنگ نمیدهند و در درمقابل اشعه خورشید مقاوم هستند. همینطور کاشیها چنانچه در حالت صحیح ساخته بشوند، نسبت به رخنه حشرات، آب و رطوبت، بقیه مواد مقاوم بوده و به عنوان یک کالای زینتی ماندگار شناخته میشوند. کاشی کف : یا به تصحیح عامیانه در کشور ایران که به آن سرامیک می گویند.مقاوم تر و مستحکم تر از نظر بدنه و لعاب نسبت به کاشی بدنه. سلطه آن ها بپایان رسید محوطه زاگرس که مسکن کاسیان بود مربوط بقسمت مرکزی رشته جبال لرستان نو است ولی حکومت آن ها در طرف شمال و مشرق آن ولایت توسعه و گسترش یافت و بقول بعض محققان شامل منطقه اطراف همدان نیز میشد . سفر که می کنیم دلمان میخواهد حتّی بدون حضور راهنما یا فردی که جزئیات بناها را برایمان توضیح دهد، چیزهایی نیز بفهمیم و بازدیدمان صرفا به کیف بصری و تعریف از شکوه و زیباییاش ختم نشود. به جهت عمده یا این که برشی دارای جزئیات و اعتنا بالاتر، میتوان از اره دیسکی استعمال کرد. کاشی سه بعدی: نسل جدیدی از کاشی که اهمیت استعمال از بروزترین تکنولوژی چاپ و بهره گیری از خطای دیده ، زیبایی و جلوه ای مختص به صنعت کاشی و سرامیک داده است. از کاشیهای لعابی در عمده مواقع برای کاشی کاری آشپزخانه و سرویس بهداشتی استفاده میکنند. رنگهای تیره سرامیک به جهت اتاقهایی با متراژ تبارک میتواند کاربرد داشته باشد که بایستی متناسب کلیدی دکوراسیون گزینش شود. برای قطعات بزرگتر، تولیدکنندگان پیشنهاد می نمایند نصابها، چسب بسیار را بر روی زیرسازی کف و نصیب پشت کاشی قرار کاشی 50*50 قیمت دهند. رتبه بندی کاشی ها بر پایه میزان مرغوب بودن آن ، در ابعاد خشمک و لعاب کاری گزینش می گردد . اما فعالیت کاشی کاری در ساختمان تنها مختص درون ساختمان و نمای بیرونی آن نیست.

ایندکسر