در تراز بعدی نقشه کشی ساختمان نقشه سازه اسکلت ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد محاسبات بنا اهمیت توجه به گونه خاک حیطه ، تعداد طبقات و بار زنده و مرده ساختمان (نوع کاربری) متفاوت هست محاسبات سازه شامل فونداسیون یا این که پی ساختمان ، ستون ها ، تیرها و سقف طبقات است در بنا بتنی تعداد میلگرد های آیتم نیاز و عمق فونداسیون متغیر هست و بنا به حیث مهندس محاسب سازه و وضعیت ساختمان اعلام می گردد . نرم افزار اتوکد سیویل (AutoCAD Civil) مثل نرم افزار رویت، در لیست بهترین نرم افزار های طراحی ساختمان قرار دارااست که برهان آن را می توان در برخورداری از خصوصیت های کاربردی دانست. معلوم می شود در تحت چند نمونه نقشه معماری جهت آشنایی بیشتر شما قرار داده شده است. در همین طریق طراحی گوشه ای از ضریب اطمینان در بارها اثر داده می شوند و گزیده از ضرایب اطمینان در مقاومتها.یعنی هم بارها پهناور می شوند و نیز مقاومتها کاهش داده می شود.توضیح این که عدم اطمینانی که در طراحی وجود داراست هم ناشی از بارها و نیز ناشی از مقاومت هاست.بنابراین خوب تر هست هر دو عدم اطمینان به صورت جداگانه در لحاظ گرفته شود.در این طریق می قدرت اهمیت اگاهی بیشتر نسبت به ظرایب اطمینان تصمیم گرفت. در کمپانی نقشه کشی آرین پاراکس بعد ها ستون ها و تیرها و تعداد میلگرد آیتم نیاز در هر ستون جداگانه چک و رسم می گردد همینطور عیار بتن آیتم نیاز ستون ، تیرها و سقف ها و میلگردهای تقویتی و دیوارهای برشی نظارت می شود. خوبتر می باشد در جبهه های نامطلوب و سرد ساختمان، میزان سطح ها نورگذر، به دست کم مقدار گزینه نیاز برای تأمین روشنایی طبیعی کاهش یابـد. در طراحی نقشه ساختمان اداری راحتی دسترسی و سیرکولاسیون مورد اعتنا است. دسترسی همین ساختمان زیاد عالیست به دسته ای که از دو طرف شمال و جنوب دسترسی دارد. ۳- پایایی : مراد از پایایی این می باشد که مصالح بنا کیفیت خود را در کل طول قدمت پیش بینی شده نگهداری کند، بطوریکه در اثر پیری، فرسودگی، خوردگی و مانند آن، ایمنی و قابلیت بهره برداری بنا بیش از حد تقلیل نیابد. آنگاه از اتمام طراحی نقشه های محاسبات بنا نوبت به طراحی نقشه های الکتریسیته و مکانیک می رسد که به طور همزمان حساس هم پیش می پروسه و هیچ ارجحیتی نسبت به یک دیگر ندارند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار بیشتر در گزینه طراحی هال ساختمان لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر