وجود لقی در بین سیلندر و پیستون حائز مهم میباشد به طوری که باید لقی مجازی در میان پیستون و سیلندر در لحاظ گرفته شود . آنچه همین بار قصد داریم مرور کنیم، ساختار داخلی انژکتورها هست چرا که بار اصلی تزریق سوخت در سیستمهای انژکتوری بر دوش همین قطعه نسبتاً کوچک، لبریز کلیدی و گاهی وقت ها گران قیمت است. درحال حاضر سوخت توانسته از باک خود را به باطن موتور برساند اما انژکتورها نمیتوانند سوای کنترل سوخت را وارد سیلندر نمایند چرا که در غیر همین صورت عملاً به طور پیوسته سوخت در اکنون پاشیده شدن به باطن سیلندر می باشد در حالی که صرفا در لحظهای خاص و اما به میزانی یگانه سوخت می بایست به موتور تزریق شود. در صورتی كه تشخیص داده شود عمل های یك كاربر بر بر خلاف قوانین یا مصالح وب سایت بوده و هدف های تخریبی خاصی را دنبال میكند، حساب کاربر مسدود خواهد شد. یک عدد از عارضه ها همین عملکرد غیر درست میتواند شل بودن تسمه تایم یا از در میان رفتن پیستون جا سوپاپ دار دندانههای آن باشد. به همین ترتیب بخش مربوط به بسته بودن انژکتور حل شده است ولی حال زمان آن است که امر از ECU به جهت باز شدن انژکتور ارسال شود. سپس شمع ها را ببندید و وایر مربوط به آنها را متصل نمایید. پس از فشرده شدن همین ترکیب به جهت شروع عملیات انفجار، شمع جرقه زده و نیروی ناشی از انفجار، پیستون را به حرکت در می آورد. همین دقیقاً کاری است که در سیستمهای درب بازکن برقی نیز انجام میگردد ولی در انژکتورها تمام این اتفاقات در ابعاد کوچکتری رخ میدهد. در دورهای موتور پایین و در شرایطی که فشار کاری زیادی بر روی موتور نیست، انژکتورها در زمانی دوچندان کوتاه باز و بسته شده و به همین ترتیب میزان دوچندان پاره ای از سوخت به درون سیلندر پاشیده میشود. به این ترتیب قسمتی از سوختی که از جانب پمپ به ریل سوخت رسول شده هست مصرف نشده باقی می ماند و در صورتی که راهی به خارج پیدا نکند سبب متوقف شدن روند کاری سیستم می گردد چرا که پمپ دیگر نمیتواند جریان بنزین piston 0.25 را تولید کند. ریل سوخت به طور ساده لولهای است که بنزین از یک سوی آن وارد شده و کمی از بنزین از سوی دیگر آن خارج می گردد و گوشه ای از سوخت هم بر حسب نیاز موتور به جهت احتراق آیتم مصرف قرار میگیرد. در شمارههای پیشین به طور مفصل در گزینه سیستمهای انژکتوری و مزایای آن ها نسبت به کاربراتور توضیحاتی دادهایم. پایه فعالیت سیستمهای انژکتوری بر فشار بالای سوخت در دوران ورود به داخل سیلندر می باشد و اصطلاح پاشش سوخت نیز از این جا میآید در حالی که در گزینه کاربراتور در واقعیت این جریان هوای محل ورود به موتور بود که بنزین را با خویش یار میکرد و عملاً بنزین داخل سیلندر «ریخته» می‌شد به جای آنکه پاشیده شود. پیستون اتومبیل قطعه استوانه شکلی هست که در داخل سیلندر کلیدی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه مهم موتور است و زمانه های موتور را به وجود می آورد. علاوه بر این مرحله محدب لبه مماس حلقه از پیدایش ناپیوستگی در لایه روغن که ممکن میباشد بر اثر فشارهای مازاد بر بر روی لبه رینگ و یا خمش بیش از ترازو همین قطعه در اکنون فعالیت صورت پذیرد خودداری میکند. برای این منظور به مجموعه سوپاپ یا این که سوزن انژکتور یک فنر متصل میگردد که وظیفه دارااست همین مجموعه را به باطن بکشد تا در شرایط عادی انژکتور بسته باشد. سیم پیچها به طور کلی حساس ورود جریان الکتریسیته مستقیم مغناطیسی شده و نظیر یک آهنربا عمل می‌کنند و به این ترتیب میتوانند قطعات آهنی را به سمت خویش جذب کنند. در عاقبت کار بیشتری هم تولید میکنند. در حقیقت همین انژکتورها میباشند که در دست گرفتن میزان و دوران پاشش سوخت را بر عهده دارند و کلیدی فرامینی که از ECU خودرو اخذ می‌نمایند در دست گرفتن پاشش سوخت را انجام میدهند. همین سوزن در شرایط عادی رخنه سر انژکتور را میبندد و به همین ترتیب مانع از خروج سوخت پر فشار از انژکتور میشود و سوخت پشت همین سوزن کوچک حساس فشار بالا متوقف میماند. به این ترتیب سوزن انژکتور از شکاف انژکتور دور شده و مسیر شکاف خروجی انژکتور گشوده می گردد و سوخت میتواند حیاتی فشار از همین شکاف جریان پیدا کند. به یک علت تماماً ساده زیرا انژکتورها اهمیت وجود اهمیتی که در چرخه سوخترسانی ماشین دارا‌هستند و اما برخلاف یقین عمومی، به تنهایی هیچ بضاعت خاصی در زمینه پاشش سوخت ندارند. برای بسته شدن مسیر، ECU ارسال جریان الکتریکی را قطع می‌کند اما انقطاع جریان برق به تنهایی نمیتواند دارای سرعت واجب انژکتور را ببندد. بر روی ریل سوخت، به تعداد سیلندرهای خودرو انژکتورهایی نصب شده می باشد (البته مدلهای تک انژکتوری در ده سال ۹۰ برای مدتی کوتاه رایج شد که نمونههایی از آن را می توان در محصولات قدیمیتر دوو دید). چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه piston 82 mm بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر