محل نصب فشارشکن برنجی بایستی از یخ زدگی احتمالی حفاظت شود و در عین هم اکنون جهت بازرسی به راحتی در دسترس باشد. لطفاً به صدق خاطر داشته باشید که برای پیشگیری از هرگونه ضرر و ناکارآمدی احتمالی ، فشار زیر دست فشارشکن برنجی نباید فراتر از فشار کاری بیشینه دستگاه های نصب شده در شبکه داخلی واحد باشد. فشارشکن برنجی را در کانال داخلی واحد و فورا سپس از کنتور آب کارگزاشتن کنید. جهت تنظیم فشار شیر فشار شکن ایرانی بایستی از مچی پلاستیکی که اهمیت گردش آن در جهت گردش عقربه های ساعت فشار را ارتقا و دارای گردش آن در جهت خلاف عقربه های ساعت فشار کاهش می یابد و همین تغییرات را می توان بر روی برگه مدرج به اسم گیج فشار می توانید تماشا کنید همین برگه از صفر تا 100 بار مدرج شده که می قدرت هر تغییری را در انواع شیر فشار شکن هیدرولیک آن بازدید نمود. فشار شکن آب اساسی در دست گرفتن هوشمند از دستگاه تصفیه آب محافطت می کند. معمولا وقتی از این شیر به کار گیری می شود که مصرف کننده آن‌گاه از همین شیر نیاز به فشار کمتری دارد یا این که فشار فراوان ممکن است به آن جراحت وارد کند. طراحی شیرهای فشار شکن مناسب کلیدی جریان آب به رخ افقی و یا متمایل میباشد و نیروی مورد نیاز خود را برای کنترل، از نیروی هیدرولیک داخل شیر تامین میکند. می بایست توجه شود که جهت جریان آب یا این که سیال دیگر می بایست به سمت نشانه گر هک شده بر روی شیر فشار شکن باشد. 2- جهت نمایش صحیح جهت جریان هنگام بازدیدها ،آن را اهمیت فلش روی بدنه معلوم نمایید. در دست گرفتن فشار و تهیه و تنظیم جریان بخار جهت ورود به مبدل های حرارتی به کمک اشکال متفاوت شیر فشار شکن هیدرولیک برقی انجام می پذیرد. برای استعمال خوب تر و تداوم کاری سیستم ، لازم است ، نصب فشارشکن برنجی طبق راهبرد های پایین که همخوان اساسی مقررات ملی و بنیادی مربوطه است ، انجام شود. فشارشکن برنجی یک ابزار ایمنی وجود ندارد ، خوب تر می باشد که همه شیرهای اطمینان لازم در مسیر کارگزاری شود. در مواردی که آبگرمکن در ادامه مسیر فشارشکن برنجی وجود دارد ، اضطراری می باشد یک مخزن انبساط فی مابین فشارشکن برنجی و آبگرمکن کارگزاری شود. سه گونه شیر فشارشکن کلیدی وجود دارد. شیر فشار شکن یکی از از شیرهای گزینه به کارگیری برای کاهش فشار محل ورود به یک سیستم است. یکی دیگر از کاربرد های شیر فشارشکن تولید فشار پایدار به شکل اثبات در خروجی های آب اصلی فشار های محل ورود متعدد است. فشار محل ورود این شیر بین ۲ تا ۱ بار متغیر است. ما میتونیم سازه بر نیازمان، فشاری خروجی 1.2 تا 6 بار را از همین شیر دریافت کنیم.

ایندکسر